1525 documents
461/1525 results        
Description
Point IDA0752869
NameEmden
Observation
Point
Number of observation= 44
DateShip
Name
Captain
Name
Navigation
Point
Register
Harbour
= 1783-02-19(Port franc d'Ostende)(Vlieland Jans)Emden - A0752869(Dutch) - A0731726
= 1783-02-24(Jeune Johanna)(Kem… G)Emden - A0752869(Rotterdam) - A0627935
= 1783-06-05(Dame Anthonia)(Dejonghe Ary)Emden - A0752869(Emden) - A0752869
= 1784-07-08(Dame Elisabeth)(Dick Lammeth)Emden - A0752869
= 1787-04-10(Dame Régina) - 0003408N(Linsiens, Harmen) - 00003423Emden - A0752869(Norden) - A0642340
= 1787-06-12(Quatre Amis) - 0007712N(Wierts, Hendrick) - 00007985Endem [Emden] - A0752869
= 1787-06-23(Dépendant) - 0009233N(Hendrids de Böer, Frédérics) - 00009599Embden [Emden] - A0752869(Emden) - A0752869
= 1787-09-14(Anne Marie) - 0000152N(Kucke, Jean) - 00000207Emden - A0752869(Emden) - A0752869
= 1787-09-28(Demoiselle Hermine) - 0002947N(Wever, Tymen) - 00002897Emden - A0752869(Emden) - A0752869
= 1787-11-21(President de Ostfrislands) - 0016372N(Berkes, Tjomme) - 00007115Embden [Emden] - A0752869(Emden) - A0752869
= 1787-11-27(Dame Hermina) - 0002950N(Luilies, Jobs) - 00002898Emden - A0752869(Emden) - A0752869
= 1787-12-10(Pointe du jour) - 0012672N(Wisser, Ties Gelten ) - 00012590Embden [Emden] - A0752869(Emden) - A0752869
= 1787-12-31(Espérance) - 0002033N(Bakker, Eugène) - 00002535Emden - A0752869(Emden) - A0752869
= 1799-08-00(Expeditie)(Møller, Johannes)Embden - A0752869(Wevelsflets) - A0766164
= 1800-03-00(Sara og Christine)(Lade, O. T.)Emden - A0752869(Bergen)
= 1800-07-00(Cecilia)(Harmensz, Mathias)Embden - A0752869(Altona) - A0649794
= 1801-08-00(Victoria)(Groot, J. P.)Emden - A0752869(Altona) - A0649794
= 1801-11-21(Fame - 0018945N(Rust, John) - 00019433Embden - A0752869[Portland]
= 1802-07-27(Angel) - 0020651N(Leyman, Charles H. ) - 00020307Emden - A0752869
= 1803-12-00(Stadt Capenhagen)(Schwensen, marcus)Emden - A0752869(Åbenrå) - A0828838
= 1804-05-00(Nordstern)(hansen, erich)Emden - A0752869(Altona) - A0649794
= 1804-05-07(Fox) - 0018562N(Drummond, James) - 00018286Embden [prob.: Fecamp] - A0752869
= 1804-06-00(Familie)(Sørensen, Hermann)Emden - A0752869(Flensburg) - A0673023
= 1804-06-13(Eliza) - 0020167N(Brown, Henry) - 00019799Embden - A0752869
= 1804-06-27(Enterprise) - 0020518N(Evelith [$], Ebenezer) - 00020141Embden - A0752869
= 1804-08-00(Ingeborg Maria)(jansen, j.)Emden - A0752869(Osterrisør) - A0856741
= 1804-08-00(Fredrich)(Nysom, J. G.)Emden - A0752869(Stromso) - A0906820
= 1804-09-00(Fædrelandet)(Jacobsen, H.)Emden - A0752869(Tønsberg) - A0892379
= 1804-09-26(Speedwell) - 0019948N(Gerrich, Mayo) - 00019606Embden - A0752869
= 1804-10-00(Graf von bernstorff)(Ries, Jac. Johan)Emden - A0752869(Altona) - A0649794
= 1804-10-30(Favorite) - 0018660N(Hoyt, Moses) - 00018383Embden - A0752869
= 1804-11-00(Fisken af Providents)(Jansen, J. K.)Emden - A0752869(Fahrsund) - A0896211
= 1804-12-00(Jupiter)(Maag, Jacob Petersen)Emden - A0752869(Flensburg) - A0673023
= 1804-12-08(Washington) - 0018584N(Lombard, James) - 00018307[Baie d'Odierne] - A0752869
= 1804-12-31(Heart of Oak) - 0019120N(Virgin, John) - 00018866Embden - A0752869
= 1805-02-08(Nancy) - 0019125N(Olcott, Jaddiah) - 00018869Embden - A0752869
= 1805-02-18(Washington) - 0018584N(Lombard, James) - 00018307[Baie d'Odierne] - A0752869
= 1805-03-11(Alert) - 0019019N(Smith, Ammi) - 00018764Emden - A0752869
= 1805-03-11(Sophia) - 0018501N(Harding junior, Jonathan) - 00018221Embden [prob: Morlaix] - A0752869
= 1805-03-18(Exchange) - 0019035N(Muzzy, Benjamin) - 00018789Embden - A0752869
= 1805-09-10(Eagle) - 0018845N(Nickerson, Isaiah) - 00018594Emden - A0752869
= 1806-02-26(Phoenix) - 0018662N(Destouet, John) - 00018384Emden - A0752869
= 1806-03-28(Orient) - 0020256N(Densmore, Thomas) - 00019880Emden - A0752869
= 1806-09-02(Fame) - 0019562N(Crowell, Zadock) - 00019270Emden - A0752869

461/1525 results        
© 2012 - Projet Director:
Silvia Marzagalli, University of Nice-Sophia Antipolis - Pierrick Pourchasse, University of Brittanny (Brest) - Jean-Pierre Dedieu, LARHRA, CNRS, Lyon
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM

Last update: Monday 28 October 2019 (09:12) + Page rendering in 0.043s