1525 documents
33/1525 results        
Description
Point IDA0078842
NameAlgesiras
Observation
Point
Number of observation= 68
DateShip
Name
Captain
Name
Navigation
Point
Register
Harbour
= 1779-06-00(Dorothea)(Klein, Hans Jansen)Algeciras - A0078842(Altona)
= 1781-09-00(Mercurius)(Friderichsen, Jacob)Algeciras - A0078842(Flensburg) - A0673023
= 1796-06-26(Eulalie) - 0012908N(Rodrigo, Jean) - 00012832Algeciras - A0078842
= 1797-05-00(Wilhelmine Carolina)(Schauer, Christian)Algeciras - A0078842(Helsingor) - A0826432
= 1797-11-00(Kronprintz von Dannemark) - 0017716N(Hindt, A. N.)Algeciras - A0078842(Altona) - A0649794
= 1798-11-00(Mercurius)(Flindt, H. N.)Algeciras - A0078842(Altona) - A0649794
= 1800-05-00(Rose og Elvira)(Bøysen, A.)Algeciras - A0078842(Altona) - A0649794
= 1800-05-00(Nordstern)(Christian, T.)Algeciras - A0078842(Altona) - A0649794
= 1800-09-00(Charlotte Johanne)(Hammelen, Peder Rasmussen)Algeciras - A0078842(Copenhagen) - A0816635
= 1800-10-00(Hoffnung)(Bremen, H.)Algeciras - A0078842(Altona) - A0649794
= 1800-10-00(Eendracht)(Ericks, C. A.)Algeciras - A0078842(Altona) - A0649794
= 1800-11-00(Willem en Albert)(Bøysen, T.)Algeciras - A0078842(Altona) - A0649794
= 1801-08-00(Conferensrath baur)(Winpelmann, C.)Algeciras - A0078842(Altona) - A0649794
= 1801-08-00(Gesellschaft)(ratzers, J.)Algeciras - A0078842(Altona) - A0649794
= 1801-09-00(Charlotte Johanne)(Hammelew, Peder Rasmussen)Algeciras - A0078842(Copenhagen) - A0816635
= 1801-09-00(Nordstiern)(Christians, T.)Algeciras - A0078842(Altona) - A0649794
= 1803-08-00(Fortuna)(Pedersen, Jeff)Algeciras - A0078842(Langeland) - A0834498
= 1803-12-00(Hagen jarl)(Thomsen, A.)Algeciras - A0078842(Lillesand) - A0910200
= 1804-07-00(Johanna catharina)(Lund, Eilert)Algeciras - A0078842(Fahrsund) - A0896211
= 1804-10-00(Minerva)(Føyen, L.)Algeciras - A0078842(Tønsberg) - A0892379
= 1804-10-00(Jubel Aaret 1801)(Olsen, Knud)Algeciras - A0078842(Kristiana) - A0836627
= 1805-01-00(Enigheden)(Lundgreen, M.)Algeciras - A0078842(Trondjhen) - A0858222
= 1805-02-00(Elen Dorothea)(Adriansen, J.)Algeciras - A0078842(Flechfiord) - A0897151
= 1805-03-00(Contentia)(Grønwold, Matthias)Algeciras - A0078842(Flensburg) - A0673023
= 1805-05-00(Elisabeth maria)(Christiansen, Peter)Algeciras - A0078842(Copenhagen) - A0816635
= 1805-06-00AuroraKraabel, HansAlgeciras - A0078842Kristiana - A0836627
= 1805-07-00(Europa)(Christian, T.)Algeciras - A0078842(Altona) - A0649794
= 1805-07-00(Constantia)(Hinrichsen, Johann Behrend)Algeciras - A0078842(Flensburg) - A0673023
= 1805-07-00OccasioNielsen, C.Algeciras - A0078842Arendal - A0894753
= 1805-08-00(Hinrich)(Dircks, P. B.)Algeciras - A0078842(Altona) - A0649794
= 1805-08-00(Hinrich)(Dircks, P. B.)Algeciras - A0078842(Altona) - A0649794
= 1805-09-00(Triton)(Møller, Hans Fridrich)Algeciras - A0078842(Copenhagen) - A0816635
= 1805-09-00(Vandringsmand)(jansen, P.)Algeciras - A0078842(Fahrsund) - A0896211
= 1805-09-00Vandringsmandjansen, P.Algeciras - A0078842Fahrsund - A0896211
= 1805-09-00Grev BernstorffLorensen, Erich BerttielAlgeciras - A0078842Kristiana - A0836627
= 1805-10-00(Libertas)(Thaysen, Asmus)Algeciras - A0078842(Flensburg) - A0673023
= 1805-10-00LibertasThaysen, AsmusAlgeciras - A0078842Flensburg - A0673023
= 1806-03-00(Venus)(Olsen, T. A.)Algeciras - A0078842(Arendal) - A0894753
= 1806-03-00VenusOlsen, T. A.Algeciras - A0078842Arendal - A0894753
= 1806-04-00(Europa)(Christian, T.)Algeciras - A0078842(Altona) - A0649794
= 1806-05-00(Graf von bernstorff)(Mattfeldt, J. F.)Algeciras - A0078842(Altona) - A0649794
= 1806-05-00BienenstockPaulsen, Momme VilquardAlgeciras - A0078842Husum - A0830346
= 1806-06-00(Gesellschaft)Algeciras - A0078842(Altona) - A0649794
= 1806-06-00(Doris)(Dahl, Lars Pedersen)Algeciras - A0078842(Copenhagen) - A0816635
= 1806-07-00(Maria)(Owen, P. H.)Algeciras - A0078842(Altona) - A0649794
= 1806-07-00(Charlotte Sophia)(Møller, J. C.) Algeciras - A0078842(Altona) - A0649794
= 1806-07-00(Fortuna)(Hansen, Philip Chr.)Algeciras - A0078842(Flensburg) - A0673023
= 1806-07-00Margaretha MagdalenaEger, Truls - 00017914Algeciras - A0078842Drøbak - A0886595
= 1806-07-00FortunaHansen, Philip Chr.Algeciras - A0078842Flensburg - A0673023
= 1806-08-00(Anker og catharina)(Bendix, M. H.)Algeciras - A0078842(Altona) - A0649794
= 1806-08-00(Susanna Charlotta)(Petersen, P.)Algeciras - A0078842(Altona) - A0649794
= 1806-08-00GuldfiskenHolst, P. J.Algeciras - A0078842Kristiansund - A0865461
= 1806-09-00(Janus)(Nielsen, A.)Algeciras - A0078842(Frederikshald) - A0869447
= 1806-09-00EendrægtighedBerg, Ole madsenAlgeciras - A0078842Kristiana - A0836627
= 1806-09-00JanusNielsen, A.Algeciras - A0078842Frederikshald - A0869447
= 1806-09-00Hagen JarlThomsen, AndreasAlgeciras - A0078842Arendal - A0894753
= 1806-09-00Bona FidesRummel, Peter ChristianAlgeciras - A0078842Flensburg - A0673023
= 1806-09-00DianaPetersen, AndresAlgeciras - A0078842Copenhagen - A0816635
= 1806-10-00Graf von bernstorffMattfeldt, J.Algeciras - A0078842Altona - A0649794
= 1806-10-00SamsonHermansen, F.Algeciras - A0078842Lillesand - A0910200
= 1807-02-00FlensburgMeinertz, E. M.Algeciras - A0078842Copenhagen - A0816635
= 1807-02-00FlensburgMeinertz, E. M.Algeciras - A0078842Copenhagen - A0816635
= 1807-03-00(Industria)(Smith, D. N.)Algeciras - A0078842(Stavanger) - A0868259
= 1807-03-00IndustriaSmith, D. N.Algeciras - A0078842Stavanger - A0868259
= 1807-06-00HaabetColberg, Hans HansenAlgeciras - A0078842Trondjhen - A0858222
= 1807-07-00(Dido)(Hilck, Johann)Algeciras - A0078842(Tønningen) - A0640394
= 1807-07-00DidoHilck, JohannAlgeciras - A0078842Tønningen - A0640394
= 1809-06-23(Success) - 0006581N(Vanderford, Charles) - 00006522Algesiras - A0078842(Salem (Massachussets) (built)) - B0000008

33/1525 results        
© 2012 - Projet Director:
Silvia Marzagalli, University of Nice-Sophia Antipolis - Pierrick Pourchasse, University of Brittanny (Brest) - Jean-Pierre Dedieu, LARHRA, CNRS, Lyon
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM

Last update: Monday 28 October 2019 (09:12) + Page rendering in 0.422s