784 documents
174/784 results        
Description
Harbour IDA0752869
NameEmden
Observation
Point
Number of observation= 138
DateShip
Name
Captain
Name
Navigation
Point
Register
Harbour
= 1783-03-31VigilenceMichiels DavidSaint Valery sur Somme - A0196771Emden - A0752869
= 1783-03-31(Vigilence)(Michiels David)Bordeaux - A0180923(Emden) - A0752869
= 1783-06-05Dame AnthoniaDejonghe ArySaint Valery sur Somme - A0196771Emden - A0752869
= 1783-06-05(Dame Anthonia)(Dejonghe Ary)Emden - A0752869(Emden) - A0752869
= 1783-06-21Bonne EspéranceRinge WillemSaint Valery sur Somme - A0196771Emden - A0752869
= 1783-06-21(Bonne Espérance)(Ringe Willem)Hambourg - A0743522(Emden) - A0752869
= 1783-07-05Dame Marie… GeertSaint Valery sur Somme - A0196771Emden - A0752869
= 1783-07-05(Dame Marie)(… Geert)Hambourg - A0743522(Emden) - A0752869
= 1787-01-19Zeepost - 0010398NBohe, William Hindes - 00010756Brest - A0200718Emden - A0752869
= 1787-01-19(Zeepost) - 0010398N(Bohe, William Hindes) - 00010756Nantes - A0124817(Emden) - A0752869
= 1787-01-19Bonne Esperance - 0007639NEylder, Cornelis - 00007863Nantes - A0124817Emden - A0752869
= 1787-01-19(Bonne Esperance) - 0007639N(Eylder, Cornelis) - 00007863Gand - A0052580(Emden) - A0752869
= 1787-01-27Wilhelmina - 0012671NOrmen, Helbert - 00012589Nantes - A0124817Emden - A0752869
= 1787-01-27(Wilhelmina) - 0012671N(Ormen, Helbert) - 00012589Bruges - A0046492(Emden) - A0752869
= 1787-02-01Inattendu - 0007809NTanger, Pieter Simon - 00008118Bordeaux - A0180923Emden - A0752869
= 1787-02-01(Inattendu) - 0007809N(Tanger, Pieter Simon) - 00008118Amsterdam - A0620777(Emden) - A0752869
= 1787-02-06Velbegat - 0009209NSerken, Jean - 00009572Nantes - A0124817Emden - A0752869
= 1787-02-06(Velbegat) - 0009209N(Serken, Jean) - 00009572Amsterdam - A0620777(Emden) - A0752869
= 1787-02-27Demoiselle Hindertye - 0012673NBournerse, Hans Albert - 00012590Nantes - A0124817Emden - A0752869
= 1787-02-27(Demoiselle Hindertye) - 0012673N(Bournerse, Hans Albert) - 00012590Anvers - A0050983(Emden) - A0752869
= 1787-03-05Prosperité - 0012121NArents Blanck, Jan - 00012015Bordeaux - A0180923Emden - A0752869
= 1787-03-05Cornelius - 0010395NVermeulen, Willem - 00010753Bordeaux - A0180923Emden - A0752869
= 1787-03-05(Prosperité) - 0012121N(Arents Blanck, Jan) - 00012015Amsterdam - A0620777(Emden) - A0752869
= 1787-03-05(Cornelius) - 0010395N(Vermeulen, Willem) - 00010753Rotterdam - A0627935(Emden) - A0752869
= 1787-03-12Six Bons Amis - 0009208NJansen, Onne - 00009569Bordeaux - A0180923Emden - A0752869
= 1787-03-12(Six Bons Amis) - 0009208N(Jansen, Onne ) - 00009569Konigsberg - A1875058(Emden) - A0752869
= 1787-04-03Aigle - 0001056NVanderplaat, Albert - 00001263Dunkerque - A0204180Emden - A0752869
= 1787-04-03(Aigle) - 0001056N(Vanderplaat, Albert) - 00001263Flessingue - A0633247(Emden) - A0752869
= 1787-04-21Jeune Jacob Bohman - 0006611NMuller, Stephens Michel - 00006550Ars en Ré - A0133403Emden - A0752869
= 1787-04-21(Jeune Jacob Bohman) - 0006611N(Muller, Stephens Michel) - 00006550Amsterdam - A0620777(Emden) - A0752869
= 1787-04-23Poste de la Mer - 0007458NHenders Bohne, Willem - 00007496Bordeaux - A0180923Emden - A0752869
= 1787-04-23(Poste de la Mer) - 0007458N(Henders Bohne, Willem) - 00007496Amsterdam - A0620777(Emden) - A0752869
= 1787-06-04Aigle noir - 0001056NVanderplant, Albert - 00001263Dunkerque - A0204180Emden - A0752869
= 1787-06-04(Aigle noir) - 0001056N(Vanderplant, Albert) - 00001263Flessingue - A0633247(Emden) - A0752869
= 1787-06-04De Jonge Scholelaar - 0003695NRentzen, Geert Geerts - 00006666Saint Malo - A0170819Emden (Prusse) - A0752869
= 1787-06-04(De Jonge Scholelaar) - 0003695N(Rentzen, Geert Geerts) - 00006666Le Croisic - A0213139(Emden (Prusse)) - A0752869
= 1787-06-12Anne Marie - 0000152NKukieu, Jean - 00000207Rochefort - A0196496Emden en Prusse - A0752869
= 1787-06-12(Anne Marie) - 0000152N(Kukieu, Jean) - 00000207Ile de Re - A0151330(Emden en Prusse) - A0752869
= 1787-06-20Anne Marie - 0000152NKiken, Jean - 00000207Ars en Ré - A0133403Emden - A0752869
= 1787-06-20(Anne Marie) - 0000152N(Kiken, Jean) - 00000207Amsterdam - A0620777(Emden) - A0752869
= 1787-06-23Aigle noir - 0001056NVanderphuyn, Albert - 00001263Dunkerque - A0204180Emden - A0752869
= 1787-06-23(Aigle noir) - 0001056N(Vanderphuyn, Albert) - 00001263Flessingue - A0633247(Emden) - A0752869
= 1787-06-23Dépendant - 0009233NHendrids de Böer, Frédérics - 00009599Ars en Ré - A0133403Emden - A0752869
= 1787-06-23(Dépendant) - 0009233N(Hendrids de Böer, Frédérics) - 00009599Embden [Emden] - A0752869(Emden) - A0752869
= 1787-06-26Suffrousv Sara Brouvers - 0012383NDireks, Albert - 00012297Saint Malo - A0170819Emden (Prusse) - A0752869
= 1787-06-26(Suffrousv Sara Brouvers) - 0012383N(Direks, Albert) - 00012297Nantes - A0124817(Emden (Prusse)) - A0752869
= 1787-07-01Demoiselle Anne - 0009217NMaas, Jan Joasson - 00009580Le Croisic - A0213139Emden - A0752869
= 1787-07-01(Demoiselle Anne) - 0009217N(Maas, Jan Joasson) - 00009580La mer Baltique - A1963986(Emden) - A0752869
= 1787-07-11Jeune Harmenhoff - 0007379NTouyes Holner, Jan - 00007480Nantes - A0124817Emden - A0752869
= 1787-07-11(Jeune Harmenhoff) - 0007379N(Touyes Holner, Jan) - 00007480Bruges - A0046492(Emden) - A0752869
= 1787-07-13Justice - 0002310NMulder, G. - 00001216Cherbourg - A0205085Emden - A0752869
= 1787-07-13(Justice) - 0002310N(Mulder, G.) - 00001216Morlaix - A0185385(Emden) - A0752869
= 1787-07-13Patience - 0007649NRabbe, Harmen - 00007872Bordeaux - A0180923Emden - A0752869
= 1787-07-13(Patience) - 0007649N(Rabbe, Harmen) - 00007872Amsterdam - A0620777(Emden) - A0752869
= 1787-07-13Etoile du Matin - 0007569NMuller, Simon - 00007775Bordeaux - A0180923Emden - A0752869
= 1787-07-13(Etoile du Matin) - 0007569N(Muller, Simon) - 00007775Rotterdam - A0627935(Emden) - A0752869
= 1787-07-18Saint Oostvriesland - 0002311NHerkes, Jomen - 00002391Cherbourg - A0205085Emden - A0752869
= 1787-07-18(Saint Oostvriesland) - 0002311N(Herkes, Jomen) - 00002391Dantzig - A1204354(Emden) - A0752869
= 1787-07-23Welbedagt - 0009209NSieckens, Jean - 00009572Brest - A0200718Emden - A0752869
= 1787-07-23(Welbedagt) - 0009209N(Sieckens, Jean) - 00009572Seudre - A0178037(Emden) - A0752869
= 1787-07-26Aurore - 0007617NHaan, Lubbers Jansen - 00007836Rochefort - A0196496Emden - A0752869
= 1787-07-26(Aurore) - 0007617N(Haan, Lubbers Jansen) - 00007836île de Ré - A0151330(Emden) - A0752869
= 1787-07-26Dame Sarra Bromvert - 0012383NDirks, Albert - 00012297Nantes - A0124817Emden - A0752869
= 1787-07-26(Dame Sarra Bromvert) - 0012383N(Dirks, Albert) - 00012297Rotterdam - A0627935(Emden) - A0752869
= 1787-07-31Aurore - 0007617NDe Hans, Lubbers Jansen - 00007836Ars en Ré - A0133403Emden - A0752869
= 1787-07-31(Aurore) - 0007617N(De Hans, Lubbers Jansen) - 00007836Mer Baltique - A1963986(Emden) - A0752869
= 1787-08-02Jeune Luckie - 0008267NBey, Gerrit Elders - 00008594Lorient - A0140266Emden - A0752869
= 1787-08-02(Jeune Luckie) - 0008267N(Bey, Gerrit Elders) - 00008594Amsterdam - A0620777(Emden) - A0752869
= 1787-08-08Bien Venu - 0009209NSierken, Jean - 00009572La Tremblade - A0186515Emden - A0752869
= 1787-08-08(Bien Venu) - 0009209N(Sierken, Jean) - 00009572[Unknown] - H9999999(Emden) - A0752869
= 1787-08-08Jeune Isac Bauman - 0008260NDe Bow, Berend Claasen - 00008587Bordeaux - A0180923Emden - A0752869
= 1787-08-08(Jeune Isac Bauman) - 0008260N(De Bow, Berend Claasen) - 00008587Amsterdam - A0620777(Emden) - A0752869
= 1787-08-10Aigle noir - 0001056NVanderplant, Albert - 00001263Dunkerque - A0204180Emden - A0752869
= 1787-08-10(Aigle noir) - 0001056N(Vanderplant, Albert) - 00001263Flessingue - A0633247(Emden) - A0752869
= 1787-08-14Louwerwag - 0007809NTanger, Pieter Simon - 00008118Brest - A0200718Emden - A0752869
= 1787-08-14(Louwerwag) - 0007809N(Tanger, Pieter Simon) - 00008118Marennes - A0136930(Emden) - A0752869
= 1787-08-18Vellebedagt - 0009209NSierkens, Jean - 00009572Marennes - A0136930Emden - A0752869
= 1787-08-18(Vellebedagt) - 0009209N(Sierkens, Jean) - 00009572Doort - A0624934(Emden) - A0752869
= 1787-08-22Bonne Espérance - 0007639NEyldern, Cornelis - 00007863Saint Malo - A0170819Emden - A0752869
= 1787-08-22(Bonne Espérance) - 0007639N(Eyldern, Cornelis) - 00007863Nantes - A0124817(Emden) - A0752869
= 1787-08-24Concorde - 0006703NCamming, Thomas Douwer - 00007515Saint Malo - A0170819Emden - A0752869
= 1787-08-24(Concorde) - 0006703N(Camming, Thomas Douwer) - 00007515Nantes - A0124817(Emden) - A0752869
= 1787-08-27Neptune - 0010393NDirek, Berend - 00010751Nantes - A0124817Emden - A0752869
= 1787-08-27(Neptune) - 0010393N(Direk, Berend) - 00010751Hambourg - A0743522(Emden) - A0752869
= 1787-08-29Onverssagt - 0007809NTanger, F.S. - 00008118La Tremblade - A0186515Emden - A0752869
= 1787-08-29(Onverssagt) - 0007809N(Tanger, F.S.) - 00008118[Unknown] - H9999999(Emden) - A0752869
= 1787-08-31Dame Ipke - 0010394NYurians, Jacob - 00010752Bordeaux - A0180923Emden - A0752869
= 1787-08-31(Dame Ipke) - 0010394N(Yurians, Jacob) - 00010752Groningue - A0630182(Emden) - A0752869
= 1787-08-31Dame Teela - 0012668NPanenberg, Willem - 00012586Bordeaux - A0180923Emden - A0752869
= 1787-08-31(Dame Teela) - 0012668N(Panenberg, Willem) - 00012586Amsterdam - A0620777(Emden) - A0752869
= 1787-08-31Cornelis - 0010395NVermeulan, Willem - 00010753Bordeaux - A0180923Emden - A0752869
= 1787-08-31(Cornelis) - 0010395N(Vermeulan, Willem) - 00010753Rotterdam - A0627935(Emden) - A0752869
= 1787-09-03Demoiselle Marie - 0011454NSagemilh, Borgers - 00011729Bordeaux - A0180923Emden - A0752869
= 1787-09-03(Demoiselle Marie) - 0011454N(Sagemilh, Borgers) - 00011729Amsterdam - A0620777(Emden) - A0752869
= 1787-09-07Dame Elisabeth - 0012194NReinders, Cloas - 00012122Brest - A0200718Emden - A0752869
= 1787-09-07(Dame Elisabeth) - 0012194N(Reinders, Cloas) - 00012122Nantes - A0124817(Emden) - A0752869
= 1787-09-11Jeune Douwes de Cominga - 0008084NWolkers, Alders - 00008409Bordeaux - A0180923Emden - A0752869
= 1787-09-11(Jeune Douwes de Cominga) - 0008084N(Wolkers, Alders) - 00008409Koenigsberg - A1875058(Emden) - A0752869
= 1787-09-13Louwerwagt - 0007809NTanger, Dieter Simon - 00008118Marennes - A0136930[Emden] - A0752869
= 1787-09-13(Louwerwagt) - 0007809N(Tanger, Dieter Simon) - 00008118Doort - A0624934(Emden) - A0752869
= 1787-09-14Anne Marie - 0000152NKucke, Jean - 00000207Dunkerque - A0204180Emden - A0752869
= 1787-09-14(Anne Marie) - 0000152N(Kucke, Jean) - 00000207Emden - A0752869(Emden) - A0752869
= 1787-09-19Aigle noir - 0001056NVanderplaat, Albert - 00001263Dunkerque - A0204180Emden - A0752869
= 1787-09-19(Aigle noir) - 0001056N(Vanderplaat, Albert) - 00001263Flessingue - A0633247(Emden) - A0752869
= 1787-09-20Palmier - 0009397NOsterend, Jonne Jans - 00009771Rochefort - A0196496Emden - A0752869
= 1787-09-20(Palmier) - 0009397N(Osterend, Jonne Jans) - 00009771Saint Martin de Ré - A0127055(Emden) - A0752869
= 1787-09-28Justice - 0002310NMalden, Claas - 00001216Cherbourg - A0205085Emden - A0752869
= 1787-09-28Demoiselle Hermine - 0002947NWever, Tymen - 00002897Dunkerque - A0204180Emden - A0752869
= 1787-09-28(Justice) - 0002310N(Malden, Claas) - 00001216Nantes - A0124817(Emden) - A0752869
= 1787-09-28(Demoiselle Hermine) - 0002947N(Wever, Tymen) - 00002897Emden - A0752869(Emden) - A0752869
= 1787-10-01President van Oostvieland - 0002311NHerkes, F. - 00002390Cherbourg - A0205085Emden - A0752869
= 1787-10-01(President van Oostvieland) - 0002311N(Herkes, F.) - 00002390Bordeaux - A0180923(Emden) - A0752869
= 1787-10-19Last - 0012667NNannau, Geert - 00012585Saint Malo - A0170819Emden (Prusse) - A0752869
= 1787-10-19(Last) - 0012667N(Nannau, Geert) - 00012585Nantes - A0124817(Emden (Prusse)) - A0752869
= 1787-10-23Deux demoiselles - 0002948NEmmen, Olfert - 00002900Cherbourg - A0205085Emden - A0752869
= 1787-10-23(Deux demoiselles) - 0002948N(Emmen, Olfert) - 00002900Nantes - A0124817(Emden) - A0752869
= 1787-10-26Aigle - 0001056NVanderplaat, Albert - 00001263Dunkerque - A0204180Emden - A0752869
= 1787-10-26(Aigle) - 0001056N(Vanderplaat, Albert) - 00001263Flessingue - A0633247(Emden) - A0752869
= 1787-11-12Bonne Esperance - 0007639NEysden, Cornelis - 00007863Nantes - A0124817Emden - A0752869
= 1787-11-12(Bonne Esperance) - 0007639N(Eysden, Cornelis) - 00007863Amsterdam - A0620777(Emden) - A0752869
= 1787-11-17Soleil Levant - 0009507NDuy, Simon Jans - 00009886Nantes - A0124817Emden - A0752869
= 1787-11-17(Soleil Levant) - 0009507N(Duy, Simon Jans) - 00009886Lorient - A0140266(Emden) - A0752869
= 1787-11-21President de Ostfrislands - 0016372NBerkes, Tjomme - 00007115Bordeaux - A0180923Emden - A0752869
= 1787-11-21(President de Ostfrislands) - 0016372N(Berkes, Tjomme) - 00007115Embden [Emden] - A0752869(Emden) - A0752869
= 1787-11-27Dame Hermina - 0002950NLuilies, Jobs - 00002898Dunkerque - A0204180Emden - A0752869
= 1787-11-27(Dame Hermina) - 0002950N(Luilies, Jobs) - 00002898Emden - A0752869(Emden) - A0752869
= 1787-11-27Gout de la mer - 0006759NSchuyl, Paulus - 00006752Bordeaux - A0180923Emden - A0752869
= 1787-11-27(Gout de la mer) - 0006759N(Schuyl, Paulus) - 00006752Amsterdam - A0620777(Emden) - A0752869
= 1787-12-10Pointe du jour - 0012672NWisser, Ties Gelten - 00012590Bordeaux - A0180923Emden - A0752869
= 1787-12-10(Pointe du jour) - 0012672N(Wisser, Ties Gelten ) - 00012590Embden [Emden] - A0752869(Emden) - A0752869
= 1787-12-29Aurora - 0007617NHaans, Lubberts - 00007836Le Havre - A0187101[Emden] - A0752869
= 1787-12-29(Aurora) - 0007617N(Haans, Lubberts) - 00007836Bordeaux - A0180923[Emden] - A0752869
= 1787-12-29Jeune Luckie - 0008267NByl, Gerrith Elders - 00008594Lorient - A0140266Emden - A0752869
= 1787-12-29(Jeune Luckie) - 0008267N(Byl, Gerrith Elders) - 00008594Amsterdam - A0620777(Emden) - A0752869
= 1787-12-31Espérance - 0002033NBakker, Eugène - 00002535Dunkerque - A0204180Emden - A0752869
= 1787-12-31Notre Dame Marie - 0002949NGysen, Jan - 00002899Dunkerque - A0204180Emden - A0752869
= 1787-12-31(Espérance) - 0002033N(Bakker, Eugène) - 00002535Emden - A0752869(Emden) - A0752869
= 1787-12-31(Notre Dame Marie) - 0002949N(Gysen, Jan) - 00002899Bordeaux - A0180923(Emden) - A0752869

174/784 results        
© 2012 - Projet Director:
Silvia Marzagalli, University of Nice-Sophia Antipolis - Pierrick Pourchasse, University of Brittanny (Brest) - Jean-Pierre Dedieu, LARHRA, CNRS, Lyon
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM

Last update: Monday 28 October 2019 (09:12) + Page rendering in 0.197s